มาตรการความปลอดภัยโควิด-19 ของ PTSC

#PTSC ได้ บริษัทขอความร่วมมือ พนง. PTSC ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยโควิด-19 ดังนี้
1. ใส่แมสขณะอยู่ที่ออฟฟิศ
2. เว้นระยะห่างระหว่างกัน / นั่งตามจุดที่จัดสรรให้ในห้องประชุมและครัว
3. งดออกไปทานข้าวร่วมกันข้างนอก หากทานในออฟฟิศให้นั่งทานที่โต๊ะตนเองจนกว่าจะมีประกาศแจ้งจากบริษัทอีกครั้ง
4. ตรวจATK ทุกวันจันทร์
5. หลีกเลี่ยงการไปสถานที่เสี่ยงและผู้คนแออัด
6. หากมีอาการไม่สบาย หรือคนใกล้ชิดได้รับเชื้อให้แจ้งแผนก HR ทันทีที่ทราบ ทางไลน์/เบอร์ 096-9134714 ค่ะ
**สำหรับการงดทานข้าวร่วมกันข้างนอกหรืองดนั่งทานข้าวร่วมกันที่ออฟฟิศ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด19ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา หากมีการผ่อนปรนบริษัทฯจะแจ้งอีกครั้งนะคะ ขอบคุณค่ะ
#PTSCweCare #SafetyFirst #Covid19 #Omicron

สอบถามเพิ่มเติมที่

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Tel. 02-3704900 auto 10 lines
Email : info@ptsc.co.th