เยี่ยมชมในโรงงาน Creintors Teknosol

บริษัท ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมในโรงงาน Creintors Teknosol Pvt. Ltd.

ณ เมือง Belguam ประเทศอินเดีย โดยคุณปวีณรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

คุณพีระพงษ์ ฝ่ายขาย และ คุณปัทมินทร์ คุณจักรพันธ์ ฝ่ายเทคนิคเป็นตัวของเรา

 

Creintors ดำเนินธุรกิจนำเสนอโซลูชั่น ที่จะช่วยแก้ปัญหา มายาวนานกว่า 16 ปี

ดูแลระบบ software solution ให้กับโรงงานชั้นนำในประเทศอินเดียมากกว่า 50 บริษัท

สอบถามเพิ่มเติมที่

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Tel. 02-3704900 auto 10 lines
Email : info@ptsc.co.th