ภาพบรรยากาศภายในงาน Modern Manufacturing Forum & Purchasing Forum 2018, ณ บู้ท บริษัทเพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด

PTSC ได้เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมและช่วยสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการผลิตในการพัฒนาทักษะบุคลากร ยกระดับทักษะด้านความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายในหัวข้อ “การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0” (Lean Production & First step to industry 4.0)   ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

สอบถามเพิ่มเติมที่

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Tel. 02-3704900 auto 10 lines
Email : info@ptsc.co.th