งาน Modern Manufacturing Forum 2018 ครั้งที่ 1

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด ได้ร่วมแสดงสินค้า คัตติ้งทูลและ เครื่องมือวัด ในงาน Modern Manufacturing Forum 2018  ในวันพุธที่  5 กันยายน 2561 ณ โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท จ. ปราจีนบุรี

ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการผลิตในการพัฒนาทักษะบุคลากร ยกระดับทักษะด้านความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายในหัวข้อ ” การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต 4.0 / Gear up Innovation for Productivity 4.0 ” และ ” Eliminating losses/wastes in the Production Process ” โดยวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สนใจเข้าร่วมงาน สอบถาม หรือสั่งซื้อสินค้า โทร 02-3704900

ข่าวโดย : ฝ่ายการตลาด PTSC