PTSC ร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์ ระดมทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียนทุนในมูลนิธิยุวพัฒน์

PTSC ร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์ ระดมทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียนทุนในมูลนิธิยุวพัฒน์

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด ได้สนับสนุนพื้นที่วางกล่องรับปัน และประชาสัมพันธ์ เพื่อระดมสิ่งของร่วมปันจากพนักงาน และบุคคลทั่วไป ณ อาคารนิมิตกุล ถนนพระรามเก้า 57/1 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ สามารถระดมของได้เป็นจำนวน 320 ชิ้น คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 26,190 บาท เป็นทุนการศึกษามอบแก่นักเรียนทุนในมูลนิธิยุวพัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2562

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด มีความดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กขาดโอกาส ร่วมกับนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์และร้านปันกัน
#PTSCxPankan
#CharityProject
#CSR2019

สอบถามเพิ่มเติมที่

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Tel. 02-3704900 auto 10 lines
Email : info@ptsc.co.th