ประมวลภาพงาน Metal additive manufacturing seminar 3D printing

ประมวลภาพงานสัมนา Metal Additive Manufacturing และ 3D-Printing in the Tooling (Mould and Die) Industry ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ Lecture room #1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. หรือ NASTDA โดยมีวิทยากรรับเชิญพิเศษ “ดร.พัชรี ลาภสุริยกุล” นักวิจัยชำนาญพิเศษ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) โดยงานนนี้จะจัดขึ้นอีกครั้ง ในเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2562 สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสมฤกษ์ (ฝ่ายการตลาด) โทร. 02-370-4900 หรือ 096-646-6419

สอบถามเพิ่มเติมที่

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Tel. 02-3704900 auto 10 lines
Email : info@ptsc.co.th