1907340061-00-สอบเทียบเครื่องจักร-CNC-Machine-Calibration-PTSC1