1907340061-001-สอบเทียบเครื่องจักร-CNC-Machine-Calibration-PTSC