1907340061-003-สอบเทียบเครื่องจักร-CNC-Machine-Calibration-PTSC