รายงานพิเศษ TOOL WISE BROKEN TOOL DETECTION SYSTEM | ระบบตรวจจับทูลหักทูลสึกในเครื่องจักร

Tool Setting หรือ การจัดเตรียมเครื่องมือ เป็นกระบวนการพิจารณาข้อมูลทางเรขาคณิต เช่น ความยาว รัศมี และ / หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือตัด โดยใช้อุปกรณ์จัดเตรียมเครื่องมือ หรือ tool setting device และซอฟต์แวร์เฉพาะ เทคโนโลยี tool setting บางอย่างยังสามารถระบุข้อมูล เช่น โปรไฟล์ radial/linear และสภาพของคมตัด หรือ cutting edge condition ได้

 

การตรวจจับเครื่องมือที่หักชำรุดสามารถทำได้โดยระบบ tool setting และอุปกรณ์ตรวจจับเครื่องมือแตกหัก หรือ broken tool detection devices โดยเฉพาะ ช่วยให้สามารถใช้งานเครื่องจักรได้โดยไม่ต้องมีคนคอยควบคุมกระบวนการทำงาน

ผลิตภัณฑ์ Tool setting มีทั้งแบบ ‘contact’ หรือ ‘non-contact’ ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้

Contact tool setters – แบบสัมผัส

ระบบการจัดเตรียมเครื่องมือแบบสัมผัส หรือ Contact tool setting systems ต้องใช้การสัมผัสทางกายภาพ (physical contact) ระหว่างอุปกรณ์และทูลบนเครื่องจักร (loaded tool) ระบบสามารถจำแนกได้อีกว่า เป็นรูปแบบ ‘ลูกสูบ’ (plunger), รูปแบบ ‘โพรบ’ (probe) หรือว่าเป็น tool setting arms (ใช้สำหรับเครื่องกลึง – turning center)

Non-contact tool setters – แบบไม่สัมผัส

ระบบการจัดเตรียมเครื่องมือแบบไม่สัมผัส ใช้ลำแสงเลเซอร์เพื่อตรวจจับสภาพเครื่องมือ สามารถแบ่งย่อยออกเป็นระบบ ‘คงที่’ หรือ ‘fixed’ systems (เครื่องส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณที่อยู่ภายใน single assembly) หรือระบบ ‘แยก’ – ‘separate’ systems ที่มี assembly ของตัวส่งและตัวรับแยกกันคนละตัว

ระบบแบบไร้การสัมผัสสามารถตรวจสอบการแตก บิ่น สึก และ / หรือ เศษตกค้างบนคมตัดเครื่องมือได้

ประสิทธิภาพ

  1. ระยะเวลาการตรวจจับที่รวดเร็วเป็นพิเศษโดยใช้ความสามารถในการจดจำรูปแบบ ToolWise ™ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร
  2. ระบบที่ยืดหยุ่นสามารถทำงานได้ในระดับความเร็วการหมุนเครื่องมือตั้งแต่ 200 rpm ถึง 5,000 rpm
  3. ติดตั้งได้ง่ายที่บริเวณด้านนอกของ working envelope ของเครื่องจักร
TRS2 Broken Tool Detection System แบบไม่สัมผัส – RENISHAW

TRS-2 เป็นอุปกรณ์เช็คทูลหัก ทูลสึกในเครื่องจักร CNC แบบไร้สัมผัส ทำงานโดยยิงแสงเลเซอร์ไปยังปลายของทูล หลังจากนั้นสำแสงจะสะท้อนกลับเพื่อวิเคราะห์ผ่านระบบ The TRS-2 TOOLWISE ของ Renishaw หากกรณีทูลหัก ลำแสงจะตรวจจับไม่พบ และจะทำการส่งสัญญาณ Alarm กับไปเตือนที่เครื่องจักร

สอบถามเพิ่มเติมที่

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Tel. 02-3704900 auto 10 lines
Email : info@ptsc.co.th